Εκδήλωση στην Καρύταινα για τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο στις 29 Σεπτεμβρίου 2019

Εκδήλωση στην Καρύταινα για τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο στις 29 Σεπτεμβρίου 2019

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας η εκδήλωση στην Καρύταινα για τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο- στις 29 Σεπτεμβρίου 2019-Κυριακή

 Ομιλία της κ. Ευγενίας Αρβανίτη μέλους του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tiny.cc/dvwycz

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας η εκδήλωση στην Καρύταινα για τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο- στις 29 Σεπτεμβρίου 2019-Κυριακή

 Ομιλία της κ. Ευγενίας Αρβανίτη μέλους του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tiny.cc/dvwycz